• Informacja o nauczaniu od 25.03.2020 r.

   • Drodzy rodzice,

    Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji od 25 marca 2020 r. planujemy rozpocząć zdalne nauczanie przez Skype dla klas 4-8 naszej szkoły obejmujące realizację materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów zgodnie z podstawą programową. Klasy I-III w naszej szkole nie będą objęte nauczaniem przez Skype.
    Plan lekcji do prowadzenia lekcji na Skype dla klas 4-8 zostanie dostosowany do zaistniałych warunków i przekazany Wam i Waszym dzieciom w najbliższym czasie.
     Wiadomo, że mogą nastąpić trudności w korzystaniu ze Skype (zbyt wolne łącze internetowe, obciążenie sieci, zrywanie połączenia itp.) dlatego może się okazać, że nie wszyscy chętni uczestnicy dołączą do zajęć swojej klasy. W związku z tym nauczyciel prowadzący takie zajęcia przygotuje dodatkowo „skrypt” z zajęć, który prześle zarówno tym, którzy połączyli się na zajęciach, jak i tym, którzy w tych zajęciach nie uczestniczyli.
    Jeśli chodzi o Librusa to od 25.03.2020 r. we wszystkich klasach 1-8 będą wpisywane w nim tematy zgodnie z planem nauczania. We frekwencji wszyscy uczniowie będą mieć wpisane „zwolniony”. Z lekcji nauczyciel prześle uczniowi (i równocześnie rodzicowi) albo informację, które karty pracy ma uzupełnić, albo co wypełnić w ćwiczeniach albo krótką notatkę do wpisania w zeszycie, albo strony, które ma przeczytać w podręczniku  albo materiały, które pomogą mu zrozumieć temat – np. link do zasobu internetowego, do filmiku itp. Nauczyciele będą zadawać zadania domowe tak, aby w miarę możliwości mogły być one rozwiązywane przez uczniów samodzielnie.
    Natomiast, gdyby któryś uczeń miał problem z dostępem do internetu lub kłopoty z korzystaniem z Librusa i nie miał możliwości otrzymywania wiadomości i zadań od nauczycieli prosimy rodzica o zgłoszenie tej informacji do wychowawcy, żebyśmy mogli coś na to zaradzić.
    przypadku zerówki nauczyciele poinformują rodziców o dostępnych materiałach (np. na szkolnej stronie internetowej), a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

   • Nauczanie zdalne przez Skype


   • Drodzy uczniowie, Drodzy rodzice!  Planujemy  uruchomić dla uczniów naszej szkoły lekcje poprzez Skype. Prosimy uczniów o założenie własnych kont.
    ZAKŁADANIE KONT W SKYPE  DOTYCZY UCZNIÓW KLAS 4-8
    Macie na to najbliższy weekend. Instrukcja zakładania konta do aplikacji Skype:

    1.   W zależności gdzie zakładamy konto, czy to będzie telefon,  tablet czy komputer pobieramy aplikację na to urządzenie wpisując w wyszukiwarce „Skype”. Można również na YouTubie oglądnąć filmy instruktażowe.
    2.   Tworzymy własne, nowe konto, podając w nazwie prawdziwe  „Imię Nazwisko Albigowa (klasa)”, np. „Tomasz Nowak Albigowa (5a)”. Bardzo istotne jest, żeby  w nazwie nie umieszczać zdrobnień i innych niepotrzebnych znaków, a imię i nazwisko zapisać z wielkiej litery. Przy nazwisku należy wpisać „Albigowa”, a w nawiasie klasę, aby można było łatwiej zidentyfikować ucznia.
    3.  Gdy już mamy utworzone konto, czekamy aż każdy nauczyciel doda nas do odpowiedniej grupy.
        Prosimy, aby w poniedziałek o godzinie 11.00 uczniowie podjęli próbę skontaktowania się przez SKYPE z wychowawcą klasy - będziemy testować łączność oraz tworzenie grup klasowych. Następnie przygotujemy specjalny plan lekcji, który udostępnimy uczniom i ich rodzicom.
        Wiemy, że uczniowie, w zaistniałej sytuacji oczekują od swoich nauczycieli wsparcia, pomocy w organizacji procesu uczenia się w warunkach domowych, w procesie samokształcenia, w utrwalaniu materiału, w motywowaniu i aktywizowaniu do pracy.
        Drodzy rodzice, wasze dzieci potrzebują także Waszego wsparcia i motywacji do nauki oraz systematycznej pracy. Prosimy, abyście zachęcili je do takiej formy pracy i w miarę możliwości zaopatrzyli dziecko w sprzęt ułatwiający kontakt z nauczycielem np. słuchawki z mikrofonem. Liczymy na to, że wspólnie uda nam się zminimalizować niepożądane skutki wynikające z tej trudnej, niezależnej od nas sytuacji.
       W najbliższych dniach ma wejść w życie rozporządzenie, regulujące kwestię nauczania na odległość oraz oceny postępów w nauce.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej
   • zsalbigowa@op.pl
   • +48 17 2267191
   • 37 – 122 Albigowa 489 woj. podkarpackie Poland
   • 815-181-06-75
   • zsalbigowa@op.pl
   • Adres skrytki Szkoły Podstawowej w Albigowej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to /SPAlbigowa/SkrytkaESP. Skrzynka zawiera formularz elektroniczny o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, za pomocą którego można zwrócić się z każdą sprawą należącą do zakresu działań Szkoły.
 • Galeria zdjęć

   brak danych