• Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Albigowej

    •  

     • mgr Adam Hoły - dyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego i muzyki
       
     • mgr Agata Falger wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i informatyki

      

     • mgr Barbara Babiarz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca  klasy III b
     • mgr Urszula Bar - nauczyciel języka polskiego
     • mgr Sylwia Blajer - nauczyciel geografii i chemii, wychowawca klasy V a
     • mgr Joanna Buczek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
     • mgr Danuta Bytnar  nauczyciel  wychowania przedszkolnego, wychowaca grupy "MISIE"
     • mgr Elżbieta Bytnar  nauczyciel  wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "ZAJĄCZKI"
     • mgr Elżbieta Bytnar  nauczyciel  wychowania przedszkolnego,  wychowawca grupy 0 b
     • mgr Ewelina Bytnar - nauczyciel  wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 0 b
     • mgr Jadwiga Danielewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II a
     • mgr Katarzyna Falger - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II b, nauczyciel logopeda
     • mgr Magdalena Falger nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "LISKI"
     • mgr Natalia Gajdek nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "LISKI"
     • mgr Agnieszka Głaz - pedagog szkolny, pedagog specjalny
     • mgr Anna Gorzkiewicz - nauczyciel języka angielskiego
     • mgr Krzysztof Gugała - nauczyciel wychowania fizycznego
     • ks. mgr Krzysztof Józefczyk - nauczyciel religii
     • mgr Katarzyna Kalandyk - nauczyciel wspomagający
     • ks. mgr Bogusław Kamiński - nauczyciel religii
     • mgr Anna Karaś - nauczyciel matematyki
     • mgr Elżbieta Kluz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I a
     • mgr Justyna Kluz  nauczyciel  wychowania przedszkolnego
     • mgr Małgorzata Kluz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca  klasy III a
     • mgr Michał Kluz - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIII a
     • mgr Renata Kud nauczyciel muzyki, nauczyciel wspomagający
     • mgr Agnieszka Kuźniar - nauczyciel języka polskiegowychowawca klasy IV a
     • mgr Alicja Kuźniar - nauczyciel języka niemieckiego
     • mgr Natalia Kuźniar -nauczyciel  wychowania przedszkolnego, wychowaca grupy "ZAJĄCZKI"
     • mgr Magdalena Łyszczarz - nauczyciel matematyki, religii, wychowawca klasy IV b
     • mgr Magdalena Mac-Kuźniar - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I b
     • mgr Aleksandra Mazur - nauczyciel wspomagający
     • mgr Dagmara Pączkanauczyciel fizyki i matematyki, wychowawca klasy VII a
     • mgr Mariola Pelc nauczyciel  wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy  0 a
     • mgr Małgorzata Pelc - nauczyciel przyrody, biologii, chemii, wychowawca klasy V b
     • mgr Alicja Plis-Cyrana - nauczyciel historii, plastyki, techniki, wychowawca klasy VI b
     • mgr Alina Rogowska - nauczyciel języka angielskiego
     • mgr Alina Szczepańska - nauczyciel wychowania fizycznego
     • mgr Wioletta Styś  nauczyciel  wychowania przedszkolnego
     • mgr Edyta Ulman - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII b
     • mgr Diana Wasilewska nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 0 a
     • mgr Halina Woś nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy V I a
     • mgr Beata Wójcik - nauczyciel bibliotekarz

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej
   • +48 17 2267191
   • 37 – 122 Albigowa 489
    woj. podkarpackie
    Poland
   • 815-181-06-75
   • Adres skrytki Szkoły Podstawowej w Albigowej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to /SPAlbigowa/SkrytkaESP. Skrzynka zawiera formularz elektroniczny o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, za pomocą którego można zwrócić się z każdą sprawą należącą do zakresu działań Szkoły.
 • Galeria zdjęć

   brak danych