• Rada Rodziców - informacje ogólne

    • Rok szkolny 2021/2022

     Wysokość składki na rok szkolny 2020/2021 wynosi 40 zł od dziecka.

     Składki na radę rodziców należy wpłacać u wychowawców klas.

     Dodatkowo, ustalono możliwość wpłat na Radę Rodziców bezpośrednio przez Rodziców na konto.   Bank Spółdzielczy w Łańcucie, Nr konta RR: 54 9177 0008 3001 0005 6414 0001

     Wpłatę należy koniecznie opatrzyć opisem: imię, nazwisko dziecka i klasa.

      

      

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Albigowej na rok szkolny 2021/2022:

     owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020.pdf

     Ubezpieczenie uczniów -  50 zł od osoby, grupa ubezpieczeniowa InterRisk.

     Termin wpłat do końca września 2021 r.

      

     Rok szkolny 2020/2021

      

     Informacja o wydatkach poniesionych przez Radę Rodziców Szkoły

     Podstawowej w Albigowej w  roku szkolnym 2019/2020.

     Rada Rodziców  w roku szkolnym 2019/2020 ze składek rodziców uczniów sfinansowała:

     wyprawkę na pasowanie klas pierwszych; zestaw do tenisa stołowego (paletki, siatki, piłeczki), cukierki dla dzieci szkolnych z okazji  dnia świętego Mikołaja; zabawę szkolną dla uczniów klas 0 - VIII  tzw. „Choinkę”, Voucher dla uczennicy klasy VII za wygranie dla szkoły pracowni multimedialnej; opłaty za dzierżawę urządzenia do uzdatniania wody; opłaty za dzierżawę urządzenia – kserokopiarki; dyplomy dla absolwentów na koniec klasy 8; nagrody książkowe na koniec roku szkolnego; karty prezentowe do sklepu Empik dla absolwentów.

      

     Na konto Rady Rodziców: ze składek rodziców uczniów zebranych przez wychowawców klas wpłynęło 10 500 zł, z wpłat rodziców bezpośrednio na konto Rady Rodziców -  960 zł (za 24 dzieci), co w sumie daje kwotę 11 460 zł.

      

      

      

     Rok szkolny 2019/2020

     Warunki ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej w Albigowej

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Albigowej:

     owu_edu_plus_2019.pdf

     Ubezpieczenie uczniów -  50 zł od osoby, grupa ubezpieczeniowa InterRisk.

     Termin wpłat do końca września 2019 r. 

      

     Skład Rady Rodziców:

     Przewodniczący:        Paweł Pondel, e-mail: ppondel@hotmail.com

     Z-ca:                           Katarzyna Rejman,

     Skarbnik:                    Ludmiła Grodecka

     Sekretarz:                   Aneta Pasieczna

     Członek:                       Maria Wojtyna

     Członek:                       Anna Szpunar 

     Komisja Rewizyjna:
     Agnieszka Grad
     Ketina Bembenik
     Dorota Podolec
     
     

      

     Wpłaty na Radę Rodziców

     Wysokość składki na rok szkolny 2019/2020 wynosi 40 zł od dziecka.

     Składki na radę rodziców należy wpłacać u wychowawców klas.

     Dodatkowo, ustalono możliwość wpłat na Radę Rodziców bezpośrednio przez Rodziców na konto.   Bank Spółdzielczy w Łańcucie, Nr konta RR: 54 9177 0008 3001 0005 6414 0001

     Wpłatę należy koniecznie opatrzyć opisem: imię, nazwisko dziecka i klasa.

      

     CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW (wyciąg z regulaminu):

     „Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców i uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli
      i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.

     Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

     1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
     2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
     3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
     4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
     5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
     6. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy”

      

     ROK SZKOLNY 2017/2018

      

     Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom którzy wpłacili składki na radę rodziców w roku 2016/2017, dzięki nim możemy wspierać i nagradzać różne rodzaje aktywności naszych dzieci, organizować dyskoteki, zabawy oraz dzień dziecka jak również pomagać w ich edukacji. Gratulujemy Klasie Ia gimnazjum wpłaty 100% składek – i przekazujemy środki na organizację ogniska dla klasy.

     AKTUALNOŚCI:

     20.10.2017 PASOWANIE NA UCZNIA – Zakupiliśmy dla wszystkich uczniów klasy pierwszej pomoce naukowe w postaci ELEMENTARZ ODKRYWCÓW KL. 1

      

     14.10.2017 DZIEŃ NAUCZYCIELA – Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.

      

     12.10.2017 MATERIAŁ DREWNIANY DO ŁAWEK – Pokryliśmy koszty zakupu materiału deskowego na ławki które będą na co dzień znajdowały się w korytarzach dla uczniów oraz wykorzystane dla rodziców w czasie zebrań rodziców w Szkole.

      

      

     29.09.2017 KSEROPIARKA DLA UCZNIÓW – Współuczestniczymy w miesięcznych opłatach za użytkowanie kserokopiarki z której do woli korzystają nauczyciele
     i uczniowie.

      

     28.09.2017 PUCHAR NA KONKURS MATEMATYCZNY – zakupiliśmy puchar jako nagrodę dla najlepszego ucznia w konkursie matematycznym.

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej
   • zsalbigowa@op.pl
   • +48 17 2267191
   • 37 – 122 Albigowa 489 woj. podkarpackie Poland
   • 815-181-06-75
   • zsalbigowa@op.pl
   • Adres skrytki Szkoły Podstawowej w Albigowej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to /SPAlbigowa/SkrytkaESP. Skrzynka zawiera formularz elektroniczny o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, za pomocą którego można zwrócić się z każdą sprawą należącą do zakresu działań Szkoły.
 • Galeria zdjęć

   brak danych