• Patron szkoły

    • Ksiądz Antoni Tyczyński – patron naszej szkoły

     [Na podstawie: T. Gałczyńska, Wspomnienie o księdzu Antonim Tyczyńskim w 85. rocznicę śmierci. Działalność w Albigowej, „Głos Gminy Łańcut” 2010, nr 2]

     Antoni Tyczyński urodził się 13 czerwca 1856 r. w Krzemienicy. Jego rodzicami byli Marianna Piżuk i Jan Tyczyński, oboje pochodzący z Wierzawic koło Leżajska. Mieli pięcioro dzieci. Ojciec pracował w majątku w Krzemienicy jako karbowy. Antoni do szkoły ludowej chodził w Łańcucie, a gimnazjum męskie ukończył w Rzeszowie. Wkrótce umarła mu matka, a ojciec ożenił się powtórnie. W 1876 r. podjął studia na wydziale prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale po roku zrezygnował i wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po święceniach kapłańskich udał się na pierwszą placówkę do Rzeszowa, gdzie przy kościele farnym w latach 1881-1886 był wikariuszem księdza kanonika Jana Gruszki.
     Następnie po niespodziewanej śmierci księdza Marcelego Misiągiewicza (1830-1886) otrzymał propozycję objęcia probostwa w Albigowej. Ksiądz zaczął pracę od poznania swoich parafian, chodząc podczas kolędy od domu do domu. Rozpoznanie to nie wyszło najlepiej, bo uboga wieś galicyjska była zaniedbana pod każdym względem. Ksiądz starannie planował prace na rzecz wsi, które zyskiwały na intensywności szczególnie w okresie zimowym. Podejmował działania daleko wykraczające poza posługę kapłańską, interesował się życiem wsi we wszystkich dziedzinach, z ambony agitował, napominał i kierował pracami na rzecz wsi.

     Lista zasług księdza jest długa. Zbudował szkołę, murowany kościół na miejscu drewnianego, założył kółko rolnicze, straż pożarną. Razem z kierownikiem szkoły i administratorem folwarku prowadzili na plebanii niedzielne pogadanki dla chłopów. Zachęcał do budowy domów według swoich planów, do kopania studni, bo wcześniej pobierano wodę z rzeczki Sawy. Założył szkołę koszykarską(1898 r.) i Szkołę Gospodyń Wiejskich (1900 r.). Na swój koszt wysyłał zdolniejszych chłopców do szkół zawodowych, by wrócili do wsi i rozwijali rzemiosło. Szerzył wśród włościan oświatę rolną. Będąc zapobiegliwym i dobrym gospodarzem na plebańskiej ziemi, zachęcał do nowoczesnej uprawy roli, sprowadzał nawozy sztuczne, narzędzia rolnicze, nasiona. Przy plebanii prowadził szkółkę drzewek owocowych. Wybrano go radnym do rady gminnej. Założył spółki: pożyczkowo -oszczędnościową, drenarską, mleczarską, przemysłowo-rolniczą. W 1911 r. przy kółku rolniczym powstał sklep, który rywalizował ze sklepikami żydowskimi. Aby zdrenować pola i obniżyć koszty, na przysiółku Honie „na Krzyżyku” zainicjował budowę fabrykę drenów, dachówek i cegły (1906 r.). Księdza Antoniego Tyczyńskiego nagrodzono godnością Exposito cononicordi (1897r.), przywilejem noszenia rokiety i mantoletu (1906r.), odznaczono orderem Franciszka Józefa (1911r.). Niespodziewanie dla wszystkich mieszkańców wsi, ulegając namowom starosty powiatu i posła Bolesława Żardeckiego, zgłosił swoją kandydaturę na proboszcza w kościele pod wezwaniem św. Trójcy w Leżajsku i w grudniu 1912 r. opuścił Albigową, w której spędził 26 lat. Zmarł nagle 15 kwietnia 1925 r. w Leżajsku i tam został pochowany. W 1927 r. jego imieniem nazwano szkołę powszechną w Albigowej.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej
   • +48 17 2267191
   • 37 – 122 Albigowa 489
    woj. podkarpackie
    Poland
   • 815-181-06-75
   • Adres skrytki Szkoły Podstawowej w Albigowej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to /SPAlbigowa/SkrytkaESP. Skrzynka zawiera formularz elektroniczny o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, za pomocą którego można zwrócić się z każdą sprawą należącą do zakresu działań Szkoły.
 • Galeria zdjęć

   brak danych