• 2012

    • Szkoła Podstawowa w Albigowej – szkołą cyfrową

     Krótka informacja o cyfrowej szkole -  CYFROWA_SZKOŁA_ZS_ALBIGOWA.pdf

     Szkolna baza dobrych praktyk:

     Dobra_praktyka_jezyk_angielski_kl.4.pdf

     Dobra_praktyka_jezyk_angielski_kl.5.pdf

     Dobra_praktyka_matematyka_kl._6.pdf

     Dobra_praktyka_polski_kl.4-2.pdf

     Dobra_praktyka_polski_kl.6.pdf

     Dobra_praktyka_przyroda_kl.4.pdf

     Formantka1.pdf

     Formantka2.pdf

     IZ_1.pdf

     IZ_2.pdf

     IZ_3.pdf

     Konspekt_matematyka_kl._4.pdf

     Konspekt_j.polski_4.pdf

     Opis_narzędzi_polski_kl.4.pdf

     Opis_narzędzi_polski_kl.6.pdf

     Opis_narzędzi_przyroda_kl.4.pdf

     Projekt_1.pdf

     Projekt_2.pdf

     Projekt_kl.6.pdf

      

     Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III

     CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

     Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskeij w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     Od września 2012r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie INDYWIDUALIZACJA  PROCESU NAUCZANIA  I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS  I-III SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH.  Projekt  realizowany  jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskigo Funduszu Społecznego, Priorytet 9.1.2, którego celem jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez  indywidualizację procesu nauczania.
     Adresatami projektu są uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej w Albigowej.

     Cele szczegółowe projektu zakładają wspieranie edukacji wczesnoszkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień oraz doposażenie bazy w pomoce dydaktyczne dla uczniów kl. I-III. Projekt ma również na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z ich predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami rozwojowymi. Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice kl. I-III, u których zdiagnozowano problemy mogące stanowić barierę w dalszym rozwoju i nauce oraz dzieci przejawiające szczególne uzdolnienia i wymagające indywidualnego podejścia.

     W szkole w ramach projektu realizowane są następujące dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
     -gimnastyka korekcyjna
     - zajęcia logopedyczne
     - zajęcia plastyczne
     - zajęcia teatralne
     - kółko matematyczne (dla uczniów przejawiających uzdolnienia w tym kierunku)
     - zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
     - zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki.

     Dzięki udziałowi w projekcie szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały  dostosowane do rodzajów zaplanowanych zajęć, które realizowane będą do końca czerwca 2013r.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej
   • +48 17 2267191
   • 37 – 122 Albigowa 489 woj. podkarpackie Poland
   • 815-181-06-75
   • Adres skrytki Szkoły Podstawowej w Albigowej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to /SPAlbigowa/SkrytkaESP. Skrzynka zawiera formularz elektroniczny o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, za pomocą którego można zwrócić się z każdą sprawą należącą do zakresu działań Szkoły.
 • Galeria zdjęć

   brak danych